DEN BEDSTE INVESTERING

Der er store omkostninger forbundet med stressrelaterede sygemeldinger. Derfor er det afgørende at vælge den rigtige behandling til medarbejderen. 

Stresscenteret tilbyder en dokumenteret effektiv behandling af stress.

Et behandlingsforløb indeholder:

 • 3 ugers specialiseret døgnbehandling i naturskønne omgivelser (man er hjemme i weekenden).

 • 6 måneders efterbehandling, hvor vi guider den stressramte sikkert igennem tilbagevenden til arbejdet og dagligdagen.

 • 6 måneders kontrolperiode, hvor vi løbende følger op for at undgå tilbagefald.

 

Vi forventer, at medarbejderen begynder en tilbagevenden til arbejdet efter døgnbehandlingen og således bevarer sin tilknytning til arbejdsplads og kollegaer. Det er et vigtigt element i behandlingen.

stressede mand

 

FAKTA

Det koster en sygemelding

 

Direkte omkostninger

 • X gange månedsløn medarbejderen er væk (minus sygedagpenge refusion)

 • Tabt omsætning hvis medarbejderen f.eks. er konsulent

 • Ansættelse af vikar under sygeperioden

 • Rekruttering af en ny medarbejder, hvis den medarbejderen ikke kommer tilbage (1. mio. jf. DR’s ”Følg pengene”).

 • Opsigelsesperiode X gange månedsløn

 

Indirekte omkostninger

 • Tabt produktivitet

 • Markant øget arbejdspres for medarbejderens kollegaer.

 • Frustration omkring uvisheden (Hvornår kommer medarbejderen tilbage?).

 • Markant øget risiko for andre omkring den sygemeldte også går ned med stress.

 • De menneskelige konsekvenser for den sygemeldte og dennes pårørende.

Derfor er et behandlingsforløb på Stresscenteret en god investering i en medarbejder:

Prognose

Det forventes, at 70% vil føle sig stressfri og velfungerende efter 3 ugers døgnbehandling.

Det forventes, at 90% vil føle sig stressfri og kunne arbejde normalt efter døgnbehandlingen og den 6 måneders efterbehandling.

Stresscenterets metode er unik

 • 3 ugers specialiseret døgnbehandling (hjemme i weekenden) – Nyt og unikt i DK

Det er vigtigt at få krop og sind ud af stresstilstanden. Den mest effektive metode er et længerevarende ophold i rolige omgivelser, hvor man arbejder helhedsorienteret med at reducere den fysiske stresstilstand, afdække årsagerne samt lægge en plan for, hvordan man undgår at komme i en lignende stresstilstand igen. 

 

 • Tilbage på arbejde efter 3 uger

Døgnbehandling er en meget effektiv metode til at reducere den stressramtes symptomer, hvorfor vi forventer en tilbagevenden til arbejde efter de 3 uger. I starten vil det med stor sandsynlighed være på nedsat tid, og en aftale med virksomheden om omfanget af opgaver/ansvar.

 • Løbende dialog med arbejdspladsen 

Der vil være en løbende dialog mellem Stresscenteret, den stressramte og virksomheden. Det betyder, at man som virksomhed kan følge med i processen, og træffe de nødvendige justeringer i organisationen.

 

 • Behandler kun stress

På Stresscenteret har vi specialiseret os i at behandle stressramte og kun stressramte. 

 • Helhedsorienteret behandling der bygger på dokumenteret forskning

Vi arbejder efter dr. med. Bo Netterstrøms COPESTRESS-metode, som er en helhedsorienteret behandling med fokus på både krop og sind. Effekten af COPESTRESS-metoden blev dokumenteret i et omfattende forskningsprojekt, ledet af Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. 

 • Fysiske målinger

For at sikre det optimale behandlingsforløb, måler vi kroppens fysiske tilstand ved ankomst og løbende gennem behandlingsforløbet.

 • Den bedste behandling, uanset hvor den stressramte har adresse

Et ophold på Stresscenteret sikrer den bedste behandling, uanset hvor i landet medarbejderen bor. Vores psykologer, terapeuter og andre behandlere har de bedste uddannelser inden for deres området samt mange års erfaring.

 • Samvær med andre i lignende situation

Samvær med andre er en vigtig del af behandlingen på Stresscenteret. Det viser, man ikke er alene med sine tanker, og man kan hjælpe og støtte hinanden.

 • Undervisning

Der vil under opholdet være undervisning om stress og deraf relaterede emner som søvn, mobiltelefonvaner m.v.

Yoga derhjemme
massage

Pris

Stresscenteret er en privatdrevet behandlingstilbud, og derfor betaler man for et forløb hos os.

 

Vi gerne i dialog med dig, således at vi kan orientere nærmere om behandlingsmetoden, hvad et forløb koster, og om eventuelle finansierings-/tilskudsmuligheder.
 

Lad os starte dialogen allerede i dag!

Kontakt os