top of page

DEN BEDSTE INVESTERING

Der er store omkostninger forbundet med stressrelaterede sygemeldinger. Derfor er det afgørende at vælge den rigtige behandling til medarbejderen. 

Stresscenteret tilbyder en dokumenteret effektiv behandling af stress.

Et 2-ugers døgnbehandlingsophold indeholder:

 • Lægesamtaler

 • ​Psykiske og fysiske målinger undervejs

 • Gruppesamtaler faciliteret af vores dygtige terapeuter

 • Afstressende massage

 • Yoga

 • Mindfullness- / meditationsøvelser

 • Antiinflammatorisk kost

 • Motionsplan udarbejdet i samarbejde med vores læge/terapeuter 

 • Viden om stress, søvn, mobilvaner m.v.

 • Guidede ophold i naturen

 • Havbad og sauna

 • En pårørendeaften (online)

 • Individuel plan for tilbagevenden til job/hverdagen

 • En grundig overlevering til den efterfølgende behandler

Programmet for de enkelte dage afspejler en balance mellem tid til egenomsorg, ro og refleksion blandet med intervention, inspiration, videnformidling og socialt samvær.

 

FAKTA

Det koster en sygemelding

 

Direkte omkostninger

 • X gange månedsløn medarbejderen er væk (minus sygedagpenge refusion)

 • Tabt omsætning hvis medarbejderen f.eks. er konsulent

 • Ansættelse af vikar under sygeperioden

 • Rekruttering af en ny medarbejder, hvis den medarbejderen ikke kommer tilbage (1. mio. jf. DR’s ”Følg pengene”).

 • Opsigelsesperiode X gange månedsløn

 

Indirekte omkostninger

 • Tabt produktivitet

 • Markant øget arbejdspres for medarbejderens kollegaer.

 • Frustration omkring uvisheden (Hvornår kommer medarbejderen tilbage?).

 • Markant øget risiko for andre omkring den sygemeldte også går ned med stress.

 • De menneskelige konsekvenser for den sygemeldte og dennes pårørende.

stressede mand

Derfor er et behandlingsforløb på Stresscenteret en god investering i en medarbejder:

Vi forventer, at medarbejderen begynder en tilbagevenden til arbejdet efter døgnbehandlingen og således bevarer sin tilknytning til arbejdsplads og kollegaer. Det er et vigtigt element i behandlingen.

Stresscenterets metode er unik

 • 2- ugers specialiseret døgnbehandling – unikt i Danmark

Det er vigtigt at få krop og sind ud af stresstilstanden. Den mest effektive metode er et længerevarende ophold i rolige omgivelser, hvor man arbejder helhedsorienteret med at reducere den fysiske stresstilstand, afdække årsagerne samt lægge en plan for, hvordan man undgår at komme i en lignende stresstilstand igen. 

 

 • Tilbage på arbejde efter endt døgnophold

Døgnbehandling er en meget effektiv metode til at reducere den stressramtes symptomer, hvorfor vi forventer en tilbagevenden til arbejde efter de 2 uger. I starten vil det med stor sandsynlighed være på nedsat tid, og en aftale med virksomheden om omfanget af opgaver/ansvar.

 • Plan for tilbagevenden til arbejdet 

Mod slutningen af døgnopholdet laver vi sammen med din medarbejder en plan for hvordan han/hun kan på en god måde kan vende tilbage på arbejdet.

 • Behandler kun stress

På Stresscenteret har vi specialiseret os i at behandle stressramte og kun stressramte. 

 • Helhedsorienteret behandling der bygger på dokumenteret forskning

Vi arbejder efter dr. med. Bo Netterstrøms COPESTRESS-metode, som er en helhedsorienteret behandling med fokus på både krop og sind. Effekten af COPESTRESS-metoden blev dokumenteret i et omfattende forskningsprojekt, ledet af Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. 

 • Fysiske målinger

For at sikre det optimale behandlingsforløb, måler vi kroppens fysiske tilstand ved ankomst og løbende gennem behandlingsforløbet.

 • Den bedste behandling, uanset hvor den stressramte har adresse

Et ophold på Stresscenteret sikrer den bedste behandling, uanset hvor i landet medarbejderen bor. Vores psykologer, terapeuter og andre behandlere har de bedste uddannelser inden for deres området samt mange års erfaring.

 • Samvær med andre i lignende situation

Samvær med andre er en vigtig del af behandlingen på Stresscenteret. Det viser, man ikke er alene med sine tanker, og man kan hjælpe og støtte hinanden.

 • Undervisning

Der vil under opholdet være undervisning om stress og deraf relaterede emner som søvn, mobiltelefonvaner m.v.

Yoga derhjemme
massage

Pris

Stresscenteret er en privatdrevet behandlingstilbud, og derfor betaler man for et døgnbehandlingsophold hos os.

Vi vil gerne i dialog med dig, således at vi kan orientere nærmere om behandlingsmetoden, hvad et døgnbehandlingsophold koster, og om eventuelle finansierings-/tilskudsmuligheder.

Lad os starte dialogen allerede i dag!

Kontakt os

bottom of page