top of page

STRESSCENTERET 

Et center i verdensklasse

Initiativet til Stresscenteret bygger på en vision om at etablere Europas førende behandlings- og forskningscenter for stressramte.

Forretningsmænd

Konkret bliver det realiseret gennem:

  • Udvikling af den mest effektive stressbehandling

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle og optimere den mest effektive behandling af stressramte. Vores behandlingsmetoder skal være veldokumenterede, forskningsbaserede og resultatorienterede.

  • Opbygning af forskningscenter

Stresscenteret er et forskningscenter, hvor der kontinuerligt forskes i stressbehandlingsmetoder, samt i stresspåvirkning af krop og sind.

 

  • Formidling af viden

Den unikke viden, vi får gennem vores behandling og forskning, deler vi med omverdenen. Bl.a. gennem certificeringsordning til behandlere, uddannelse, kurser og rådgivning til virksomheder med henblik på tilrettelæggelse af stressfri arbejdspladser mv.

Initiativet

Initiativtagerne bag Stresscenteret er dr. med. Bo Netterstrøm og jurist Tine Pernille Brockhuus.

Bo Netterstrøm er tidligere overlæge ved Hillerød og Bispebjerg Hospital, hvor han i sin tid forestod forskningsprojektet, der resulterede i COPESTRESS-metoden, der dokumenteret er den mest effektive stressbehandling med 66% succesrate målt på tilbagevenden til beskæftigelse på samme funktionsniveau som før sygemeldingen. Det skal ses i relation til en rate på 36% ved konventionel behandling.

På Stresscenteret tager Bo Netterstrøm COPESTRESS-metoden til det næste niveau med henblik på en endnu højere succesrate.  

Bo Netterstrøm er formand for Stresscenterets faglige råd.

BO 2.jpg
TINE.jpg

Tine Pernille Brockhuus er uddannet jurist med en lang karriere i Dansk Bank og nu admin. direktør i familievirksomheden V.M. Brockhuus, der gennem fire generation siden 1917 primært har beskæftiget sig med udvikling og administration af ejendomme hovedsageligt i Københavnsområdet. 

Tine Pernille Brockhuus har selv en historik med en stressdiagnose og berøring med det danske sundhedssystems tilbud til patienter. Denne erfaring overbeviste hende om, at der var et presserende behov for større gennemsigtighed og evidensbaserede standarder for behandlingstilbud. Derfor kontaktede hun Bo Netterstrøm med tilbuddet om at etablere landets største private behandlings- og forskningscenter med speciale i stress.

bottom of page