top of page

METODEN

På Stresscenteret har vi udviklet en ny metode til behandling af stress. Metoden består af et 2-ugers specialiseret døgnophold, hvor man bliver afstresset – ligesom i alkohol- og stofmisbrugsbehandling hvor man starter med at blive afgiftet. 

Vores metode er en videreudvikling af den anerkendte danske stressforsker dr. med. Bo Netterstrøms forskningsprojekt COPESTRESS. Den bygger således på faglighed og veldokumenteret forskning, hvor vi kombinerer samtaleterapi i gruppe med kropsbevidsthedstræning og mindfulness med lægesamtaler og konkrete værktøjer, der kan støtte dig også når du kommer hjem igen.  

En flerstrenget tilgang

Vores tilgang/metode er flerstrenget: Fysiologisk, psykologisk og relationel. Den vil ofte være basis for en eksistentiel refleksion omkring meningen med dig og dit liv. Den slags overvejelser er for mange en del af et stresssammenbrud.


De enkelte elementer i forløbet er sammensat af vores eksperter og baserer sig på forskning og vores erfaringer med de mange mennesker, vores team har haft mellem hænderne gennem årene. One size fits none. 

Så du vil kunne prøve forskellige tilgange af, for at mærke hvad der passer til dig. Noget kender du måske allerede, men har brug for at genfinde. Andet vil være nyt og kan inspirere dig. Og noget rammer måske ikke dig – men så har du forsøgt det.

 

Mennesker er forskellige og det har vi fuld forståelse for. Vi ved, at en individuelt tilpasset sammensætning af elementer virker på den lange bane! Og at den skal justeres til DIN hverdag for at blive integreret.

Under døgnopholdet

Programmet for de enkelte dage er sammensat således, at det afspejler en balance mellem tid til egenomsorg, ro og refleksion blandet med intervention, inspiration, videnformidling og socialt samvær. 

Under opholdet får du konkrete redskaber til forandret adfærd som skaber grundlag for en varig forankring, når du kommer tilbage. Dine pårørende (familie/venner) har mulighed for at få generel information, så de bedre forstår, hvad du har brug for.

 

Strukturen i forløbet er afgørende og baserer sig på vores årelange erfaringer med at skabe optimale betingelser for ro i nervesystemet samtidig med mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og afprøve nye rutiner. Du får under opholdet mulighed for at teste en ny struktur for hverdagen, der kan hjælpe dig med at ændre adfærd, når du kommer hjem igen.

 

På den måde støtter forløbet dig i at trække en ramme med ind i din hverdag, som kan give dig nye gode vaner. Dagene er rolige og har et fast program. Du vil have mulighed for både at søge fællesskabet og for at trække dig, når du har brug for det.

Et 2-ugers døgnbehandlingsophold indeholder:

 • Lægesamtaler

 • Psykiske og fysiske målinger undervejs 

 • Gruppesamtaler faciliteret af vores dygtige terapeuter

 • Afstressende massage

 • Yoga

 • Mindfullness- / meditationsøvelser

 • Sund og nærende kost

 • Motionsplan udarbejdet i samarbejde med vores læge/terapeuter 

 • Viden om stress og nervesystemet 

 • Inspirationsoplæg: Søvn/digitale vaner, Parforhold og relationer og Godt tilbage til arbejde/hverdag

 • Guidede ophold i naturen

 • Sauna og isbad

 • En pårørendeaften (online)

 • Mulighed for overlevering til den efterfølgende behandler

Sådan foregår det

Inden du starter 

Spørgeskema

Du udfylder et spørgeskema omkring symptomer og arbejdsevne. Spørgeskemaet danner sammen med forsamtalen (se nedenfor) udgangspunkt for behandlingen. Du udfylder skemaet igen efter forløbet og vil kunne se hvordan dine symptomer har forandret sig over tid. På den måde kan du tracke dine fremskridt.

 

Forsamtale

Inden forløbet kommer du til en forsamtale hos en af terapeuterne. Den varer ca. 1,5 time og giver os mulighed for at lære dig at kende. Ved at forstå både din historie og din nuværende situation, kan vi hjælpe dig med at blive klogere på stresstilstanden, de personer, strukturer og mønstre, der har betydning for den. På den måde arbejder du målrettet med din situation fra dag 1. Samtalen udgør sammen med spørgeskemaet og de øvrige test afsættet for hele dit behandlingsforløb. Alle behandlere, der indgår i programmet, vil blive briefet, så de på forhånd har en forståelse for dine behov.

Skulle det under forsamtalen vises sig, at COPEstress-forløbet ikke er det rette tilbud for dig, hjælper vi dig videre ved at foreslå en anden behandlingsmulighed.

Den første dag

På den første dag får du en introduktion til stedet både ind og ude, til praktikken og rutinerne og til de andre deltagere. I vil spise frokost sammen (se maden nedenfor) og skiftevis blive inviteret ind til lægesamtale.

Lægesamtalen er med Stressforsker dr. med. Bo Netterstrøm. Samtalen fokuserer på dit samlede helbred. Derefter får du sammen med resten af gruppen en introduktion til nervesystemet og stressresponset generelt. Det giver dig mulighed for at forstå de fysiologiske og psykologiske sammenhænge. Du får indsigt i hvordan du kan arbejde med dig selv i forløbet, så det er mest hensigtsmæssigt for at skabe ro og heling. Vi introducerer dig også til konkrete redskaber som stresstest, symptomtjek og stresstrappe, så du kan forstå dig selv bedre. Redskaberne er vigtige for din selvforståelse, for din mulighed for at dele din tilstand med andre (gruppedeltagere, terapeuter og familien), men er også relevante når du på langt sigt skal forebygge at blive ramt af stress igen. ”Viden om nervesystemet” faciliteres af terapeuterne, som er ansvarlige for gruppeterapien.  

De øvrige hverdage

Vi starter fast dagene med en gåtur på ca. 20 min. Turen er stille dvs. uden samtale i den omkringliggende natur, så du får mulighed for at sætte dig selv i bevægelse og klare tankerne. Hvis du er vant til at løbe, kan du også bruge tiden til at lunte en lille tur. Formålet er at komme i bevægelse på en rolig måde, hvor du er nærværende omkring din vejrtrækning – uanset hvor langsomt eller hurtigt du bevæger dig. Nærværet omkring din vejrtrækning vil være dit anker igennem hele forløbet. Det sundt for vores sanser at være i naturen. Mærke at vi er en del af naturen. Og bruge naturen til at trække os ind i nuet. Stress handler ofte om at vi i tankerne enten er i vores erindringer (fortid) eller i vores forventninger (fremtid). Men nuet og naturen beroliger vores nervesystem.

Efter gåturen er der sund morgenmad.

De enkelte elementer i programmet

Psykiske og fysiske målinger undervejs
I starten og slutningen af opholdet bliver stresstilstanden målt ved hjælp af et særligt spørgeskema (SL92). Derudover laver vi kortisolmålinger på anden dagen og ligeledes ved afslutning. Vi måler hjerterytmevariabilitet (et mål for anspændthedsniveau) og blodtryk samt indstilling af eventuel medicin i dialog med vores læge.

 


 

Gruppesamtaler

To gange om ugen er der gruppesamtaler. Gruppen ledes af to faste terapeuter, der har mange års erfaring med metoden og er specialister i stress- og belastningsreaktioner. Terapien foregår som individuel terapi i gruppe, hvor gruppen lytter og bagefter reflekterer over deres egne situationer, men det er terapeuterne, der støtter dig med dine indsigter og din proces.

Gennem spejlingen i gruppen sker en stor del af helingen. Du finder ud af, at du ikke er alene med dine udfordringer og at vi på trods af forskelle har meget til fælles, når vi bliver ramt af stress. Du vil kunne drage nytte af de andres indsigter og erfaringer og på den måde booste dit eget erkendelsesforløb gennem de andres historier. På den måde virker gruppesessionerne som et kognitivt og emotionelt fast track, hvor gruppen gør en del af arbejdet for dig.

Formålet med terapien er at gå på opdagelse i og forstå de mønstre, der har resulteret i din stresssygemelding. Gennem forståelsen får du mulighed for at se alternativer. Gennem samtale om tanker, følelser og sansninger hjælper vi dig med effektivt at integrere erkendelserne - velvidende at det hele ikke lander på én gang. Samtidig kombinerer vi med konkrete redskaber, så du får forudsætninger for at ændre din egen adfærd eller de strukturer, der påvirker dig, når du kommer tilbage til hverdagen. Redskaberne er gennemtestede og velskrevet, så du kan fortsætte processen.    

Sauna/isbad

Forskningen er ikke entydig, men det er vores erfaring, at rigtig mange stressramte har glæde af kombinationen af sauna og isbad. Varmen og roen i en sauna stimulerer produktionen af antistress-hormoner og det kolde bad giver dig et boost af glædeshormoner. Det er med til at stimulere fleksibiliteten i dit nervesystem. Det er ikke uden grund at sauna og kolde bade er blevet meget populært i vores stressede tid. Dette er også en ny vane, du kan tage med dig hjem. 

Yoga og mindfulness

Al forskning viser, at det virker at dyrke bestemte former for yoga og mindfulness, hvis du vil berolige dit nervesystem og opbygge mental resiliens. Derfor er begge dele på programmet som et fast punkt. Uanset om du aldrig har dyrket yoga eller mindfulness før eller om du har en praksis, vil du opleve at du får en tilgang, der er målrettet din nuværende situation. Det er en nænsom tilgang, der skaber ro i dit nervesystem. Vi har valgt en form, der erfaringsmæssigt virker, samtidig med at du vil kunne finde noget der ligner, når du vender tilbage til din dagligdag.

Massage 

Massage skaber gennem den strukturerede og systematiske berøring en stimulering af oxytoksinproduktion i nervesystemet. Du får mulighed for at slappe af og tage imod. Du kan lade dagens erkendelser arbejde i kroppen, opdage spændinger og få hjælp til at få dem løsnet.  Det er en omsorgsfuld og beroligende tilgang til kropsarbejdet, så du arbejder med dit nervesystem kropsligt uden selv at skulle yde noget. Massøren kan justere sin tilgang så den er målrettet dine behov. Og det kan være en rigtig god ide at fortsætte med massage, når du er hjemme igen. 

 

Kost

Under hele forløbet serverer vi sund og nærende kost som er med støtte kroppens behov. 

Måltiderne er fælles og de ligger på faste tidspunkter. 

Inspirationsoplæg

Ugerne igennem har vi tilrettelagt temaopdelte inspirationsoplæg, der alle erfaringsmæssigt har en indflydelse på din mentale sundhed. De er uformelle oplæg med mulighed for at stille spørgsmål og have en afslappet dialog om et tema. 

Inspirationsoplæg: Parforhold og relationer

Langt de fleste stressramte mærker at deres relationer påvirkes af stressen. Vi kan ikke genkende os selv. Og vi reageret ikke ens. Nogen bliver grådkvalte, andre vrede. Nogen bliver indadvendte andre udadreagerende. Og vores nære relationer bliver også påvirkede. Ved at forstå de generelle mønstre som er fælles for mange stressramte, kan du forstå dig selv, kommunikere dine behov – og give dine relationer mulighed for at hjælpe dig.

 

Inspirationsoplæg: Søvn/digitale vaner

Mange af os ved det godt. Vi har brug for at ændre vores digitale vaner, men i hverdagen får vi det ikke lige gjort. Vi ved også, at vores søvn bliver påvirket og at det bliver en ond spiral. Men hvad er det egentlig, der sker, når vi påvirkes af iPhones og masser af digitale muligheder? Og hvordan kan du ændre på dine vaner, så du ikke overbelaster dit nervesystem? Det taler vi om og kommer med konkrete anvisninger og gode ideer.

Inspirationsoplæg: Godt tilbage til hverdagen/arbejdet

Når du igen skal tilbage til hverdagen/arbejdet, har du brug for en række justeringer, så du ikke bliver ramt af stress igen. Særligt vigtigt er langsom optrapning, en god kommunikation og klar forventningsafstemning med arbejdspladsen. Du vil få indsigt i hvilke justeringer, der er nødvendige og du vil også få hand out med information til arbejdspladsen og et skema som du sammen med din arbejdsgiver kan lægge en plan i.

Dialog med arbejdspladsen

Har du et ønske om at en af vores terapeuter tager en dialog med din arbejdsplads/chef gør vi meget gerne det. I den dialog kan vi hjælpe med at forventningsafstemme tid/arbejdsopgaver og samtidig klæde din direkte chef godt på til at modtage dig på arbejdspladsen så det bliver en god tilbagevenden for begge parter.

Teams session for pårørende

Du har været væk, har fået meget mere viden, nye indsigter og sikkert også erkendelser omkring dine behov. Men dem derhjemme uanset om det er familie eller de nære venner har brug for at blive klædt på. Det hjælper vi med, så du ikke står med hele forklaringsarbejdet selv. Dine nære vil efter aftale med dig blive inviteret til en TEAMS session hvor de får viden om stress, forståelse for det forløb du har været igennem og mulighed for at stille spørgsmål af generel karakter. På den måde kan I fortsætte dialogen derhjemme på basis af en fælles forståelse.

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan et ophold på Stresscenteret kan gavne dig eller din virksomhed,

er du meget velkommen til at kontakte os.

bottom of page