top of page

COPESTRESS

Forskningsprojektet COPESTRESS blev i sin tid gennemført ved Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital i samarbejde med Det Nationale Center for Arbejdsmiljøforskning, finansieret af TrygFonden & Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektets formål var at vurdere effekten af COPESTRESS-metoden, udarbejdet af dr. med. Bo Netterstrøm, sammenlignet med konventionel behandling.

Effekten måltes ved hastigheden af tilbagevenden til arbejde efter behandling, arbejdsmarkedstilknytning efter 1 år, samt symptomniveau og fysiologiske mål for stress.

En helt central motivation for projektet var at skaffe dokumentation for effekt af behandling. Der var på daværende tidspunkt ikke beskrevet lignende behandlingsprogrammer med dokumenteret effekt i Danmark.​

Hospital
Læge med filer

I projektet blev COPESTRESS-metoden sammenlignet med konventionel psykologbehandling, som man oftest får den, når man henvender sig til psykolog, bliver henvist til psykolog via sin sundhedsforsikring – Treatment-as-usual (TAU) samt ingen behandling.

 

Resultaterne af projektet var yderst overbevisende.

  • Af de deltagere, der fulgte COPESTRESS-metoden, var 66% efter endt behandling tilbage i fuld beskæftigelse på samme funktionsniveau som før sygemeldingen.

  • Af de deltagere, der fulgte TAU, vendte kun 36% tilbage.

bottom of page